Wie zijn Geesten (Djins)?

Tegenwoordig word er in de westerse wereld verteld dat geesten die om ons heen leven, zielen zijn van mensen die hier op aarde hebben geleefd. Dat hun ziel na hun dood is blijven hangen. Waarvan er dus goede en kwade zielen tussen zitten.

Deze informatie is volgens onze onderzoeken verspreid door degenen die bezeten zijn en door degenen die geesten oproepen.

Vaak zien degenen die bezeten zijn hun overleden opa of oma langs komen waar ze dan vervolgens een gesprek mee voeren.

De geest die met het uiterlijk van een bekende van de bezetene komt, verteld gedetailleerd bepaalde privé dingen die alleen deze persoon kan weten. Zo is het voort gekomen dat men denkt dat de geest van de overledenen familieleden nog hier om ons heen zijn.

Dat is vaak ook de reden dat degenen die geesten oproepen ook opzoek gaan naar een vriend, opa of oma die overleden is omdat ze werkelijk geloven dat hun geest hier nog rond hangt.

Dat is helaas niet het geval! De shaytaan (satan) is wat dit betreft de mensen te slim af. Elke mens heeft namelijk een shaytaan (satan) die hem volgt. Deze satan noemt Allah swt Qarien (dat betekent een metgezel).

 

Allah swt zegt namelijk in De Koran:

Surat Azzoekhroef aya 36:

En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.

 

Deze shaytaan is 24uur met zijn slachtoffer waardoor deze shaytaan alles te weten komt over degene die hij/zij volgt. Na de dood van deze slachtoffer blijft deze shaytaan uiteraard leven omdat de djins/satans duizenden jaren kunnen leven.

Degene die bezeten raakt of iemand die geesten oproept komt 99 van de 100 keer in contact met zijn eigen satan (Qarien).

Deze verteld degene die bezeten is of de oproeper alles over zijn overledenen familieleden omdat deze vervloekte shaytaan alle informatie krijgt van de satan (Qarien) van die overleden familielid.

In sommige gevallen laat deze vervloekte satan zichzelf zien met het uiterlijk van diezelfde familielid. Zo trapt de oproeper of de bezetene erin dat hij/zij gesproken heeft met de geest van zijn overleden familielid. Voor informatie over de aandoening(en) die deze vervloekte satan kan veroorzaken verwijzen wij u naar het onderwerp Overheersing Satan

 

Dat deze shayaatien (satans) vele mensen te slim af zijn is te danken aan de mensen zelf.

Deze mensen zijn namelijk afstand gaan nemen van wat Allah swt ons gestuurd heeft in zijn heilige boeken of ze zijn de Heilige boeken zelf gaan interpreteren. In de meeste gevallen kijken ze er zelfs niet eens meer in.

 

Volgens de Heilige boeken zoals de koran, Taurah en de Bijbel zijn de geesten die tussen ons leven schepsels van Allah swt net zoals  wij dat ook zijn.

Ze leven met ons op aarde en zijn overal aanwezig. Ze eten, drinken, bestaan uit mannen en vrouwen, ze werken, trouwen en krijgen kinderen.

Alleen kunnen wij ze over het algemeen niet zien omdat zij geen tastbare schepsels zijn zoals wij. 
 

Geesten bestaan uit 2 soorten waarvan 1 soort de ‘normale’ djins (geesten) zijn en de andere soort de 'satans' van de djins zijn.

 

De satans :

Satans zijn constant bezig mensen aan het laten dwalen. Ze proberen zoveel mogelijk mensen het slechte pad op te krijgen omdat zij de mens als hun grote vijand zien. Dat is vanaf de dag dat Allah swt verklaard heeft dat de mens de beste schepsel is.

De satans kunnen hier niet mee leven en hebben Allah swt belooft dat ze HEM swt zullen bewijzen dat de mens die HIJ beter heeft verklaard het niet verdiend om de beste schepsel te zijn.

Dat willen ze bewijzen door zoveel mensen te laten dwalen en Allah swt te doen vergeten zodat ze op de Dag des oordeels kunnen bewijzen dat de mens zwakker is dan de satan, en dus onterecht als beste schepsel is verklaard. Dit komt allemaal door de hoogmoed die de satan’s bezitten.

 

Een Djin (geest) die ongelovig is wil niet zeggen dat het een shaytaan (satan) is. Een ongelovige djin is hetzelfde als een ongelovige mens en die noemen we kuffaar. Een djin word een satan zodra hij/zij de waarheid kent en bewust strijd tegen hetgeen wat Allah swt van ons wil.

Zo heb je ook mensen die net als satans zijn, ze kennen de waarheid maar doen er alles aan om dit de mensheid te doen vergeten.   

 

Een andere soort geesten zijn de ‘normale’ algemene djins, d eze leven tussen ons. Ze werken, trouwen en hebben een godsdienst waar ze in geloven. Zo geeft de heilige koran aan in Surat Al- Djin dat zij ook verschillen in geloof.

Er zijn christelijke, joodse, islamitische, atheïstische djins etc. 

De algemene djins verschillen onderling ook qua uiterlijk net zoals de mensen ook qua uiterlijk verschillen. Dit geldt ook voor de satans.

Tevens kunnen zij dingen die wij als menszijnde niet kunnen, met name:vliegen en op water lopen etc.

 

Tot slot, de mens en djin zijn geschapen om Allah swt te aanbidden zoals Allah swt dat in de Koran zegt:

 

Surat :  Al-dhariyat Aya : 56 en 57

En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen. Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij MIJ voeden.